Przetwornice 12V, 24V, 110V, 230V

  Nazwa Cena
Przetwornica 12V/230V 1500W SINUS 738,00
Przetwornica 230V -->110V PRT-5000W 489,00
Przetwornica 24V/230V 2500W BLOW 689,00
Przetwornica napięcia 12V/230V 250/500W 104,00
Przetwornica napięcia 12V/230V 350/700W 119,00
Przetwornica napięcia 12V/230V 500/1000W 148,00
Przetwornica napięcia 12V/230V 800/1600W 255,00
Przetwornica napięcia 24V/230V 250/500W 93,00
Przetwornica napięcia 24V/230V 350/700W 122,00
Przetwornica napięcia 24V/230V 500/1000W 134,00
Przetwornica napięcia 24V/230V 800/1600W 255,00
Przetwornica samochodowa 350W 12/24V - 230V 99,00
Przetwornica samochodowa 500W 12/24V - 230V 119,00
Przetwornica samochodowa 700W 12V - 230V 175,00